ශ්‍රී  ලංකාවේ සර්ව ආගමික දහම් පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළින් ජාතික සමඟිය හා සංහිඳියාව ගොඩනැගීම සඳහා වූ අන්තර් ආගමික දහම් පාසල් ආචාර්යවරුන් දැනුවත් කිරීමේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන පසුගියදා (2018 ඔ‍ක්තෝම්බර් 22) මොනරාගල දිස්ත්‍රික් පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විනි. 

ජාතික සමඟිය හා සහජීවන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ව සංවිධානය කළ මෙම වැඩසටහන සඳහා ගරු අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා, අමාත්‍යාංශ ලේකම් සුජාන් නානායක්කාර මහතා, මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩී.එස්. පත්මකුලසූරිය මහත්මිය ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි. 

මෙම වැඩසටහන සඳහා බෞද්ධ හින්දු කතෝලික හා ඉස්ලාම් ආගම් නියෝජනය කරමින් ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාත් අනෙකුත් පූජකතුමන්ලාත් සහභාගී වූ අතර, එම ආගම් තුළ අන්තර්ගත සාම පණිවුඩ පැමිණ සිටි පිරිස අරඹයා ඉදිරිපත් කිරීමද මෙහිදී සිදු කරන ලදී. 

මෙහිදී ගරු අමාත්‍ය තුමාත්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාත්, මොනරාගල මහදිසාපති තුමියත් පිරිස ඇමතූ අතර, සර්ව ආගමික සමඟිය සහ සහජීවනය තුළින් කල්පවත්නා සාමය ගොඩනැගීම උදෙසා වූ විද්වත් දේශනය සිදුකරන ල‍ද්දේ රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය රුවන් ගුණසේකර මහතා විසිනි. එමෙන්ම ආගමික සහජීවනය පිළිබඳ සංස්කෘතික අංග මෙම වැඩසටහනට අන්තර්ගතවී තිබුණි. 

       aaaaaaaaa    dahampasal 530 x 762